team member

Doğum Tarihi: 1965
Mesleki Deneyim: 34 Yıl
Yabancı Dil: İngilizce

HIZLI RANDEVU FORMU

Eğitim Bilgileri

1989-1997
Uzmanlık ve Doktora Eğitimi - İstanbul Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
1983-1989
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Ulusal & Uluslarası Makale, Seminer, Bildiri, Kitap ve Yayınlar

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  • A1. Kugu S, Erdogan G, Kandemir B, Dogan OK. Inadvertent use of water-based ink instead of trypan blue in cataract surgery. Cutaneous and Ocular Toxicology. 28(4):188-190, 2009
  • A2. Karadag O, Kugu S, Erdogan G, Kandemir B, Ozdil SE, Dogan OK. Incidence of and risk factors for increased intraocular pressure after penetrating keratoplasty. Cornea 29:278-282, 2010
  • A3. Kugu S, Sevim MS, Kaymak NZ, Erdogan G, Kandemir B, Dogan OK. Exogenous group streptococcus endophthamitis following intravitreal ranibizumab injection. Clinical Ophthalmology. 6:1899-1402, 2012
  • A4. Sevim MS, Buttanri IB, Kugu S, Serin D, Sevim S. Effect of intravitreal Bevacizumab injection before Ahmed Glaucoma Valve implantation in neovascular glaucoma. Ophthalmologica. 229(2):94-100, 2013
  • A5. Kugu S, Erdogan G, Sevim MS, Ozerturk Y. Effcacy of long scleral tunnel tecnique in preventing Ahmed Glaucoma Valve tube exposure through conjunctiva. Seminars in Ophthalmology. 30(1):1-5, 2015
  • A6. Kugu S, Erdogan G, Sevim MS, Ozerturk Y. A clinical comparison of safety and efficacy in phacoemulsification with versus without ophthalmic viscoelastic device. Seminars in Ophthalmology. 30(2):96-100, 2015
  • A7. Sayman IB, Kandemir B, Oral AYA, Kugu S, Dastan M. Long-term vision-threatening complications of phakic intraocular lens implantation for high myopia. Int J Ophthalmol 7(2):376-380, 2014
  • A8. Kartal B, Kandemir B, Set T, Kugu S, Keles S, Ceylan E, Akmaz B, Apil A, Ozerturk Y. Traumatic wound dehiscence after penetrating keratoplasty. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 20(3):181-188, 2014

 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler
  • B1.Gözüm N, Gücükoğlu A, Kuğu S. A one-handed pars plicata lensectomy-vitrectomy tecnique for congenital cataract. XIth Congress of the Society European of Ophthalmolgy, p 415-417, Budapest, Hungary, June 1-5, 1997
  • B2.Erdoğan MG, Kugu S, Ozbas M, Dogan OK. Comparing the first visual fields of the patients with primary open-angleglaucoma and pseudoexfoliative glaucoma. XIII. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, p 185, Istanbul, Turkey, June 18-22, 2004

 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • C1. Kaymak NZ, Kuğu S, Kandemir B, Ozturk Y, Ozerturk Y. Arka segment göz içi yabancı cisimlerde vitreoretinal cerrahi sonuçlarımız. J Kartal TR 24(3):169-173, 2013
  • C2. Yavuz L, Kuğu S, Ihsan Y, Ozturk Y, Ozerturk Y. Diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda fakoemulsifikasyon cerrahisi sonuçları. J Kartal TR 24(2):103-106, 2013
  • C3. Kartal B, Kandemir B, Set T, Kuğu S, Apil A, Genc S, Ozerturk Y. Donörlerin epidemiyolojik özellikleri ve kornea dokusu verileri. Türkiye Klinikleri Journal of Ophthalmol 22(4):211-218, 2013
  • C4. Kartal B, Kandemir B, Set T, Kuğu S, Apil A, Keles S, Ozerturk Y. Kornea nakli ameliyatı öncesi bekleme süresini etkileyen özellikler. Kafkas J Med Sci 4(1):6-13, 2014
  • C5. Muslubaş IBS, Cabi C, Kuğu S, Kandemir B, Özertürk Y. Siliyer cisim malign melanomunun neden olduğu katarakt: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Case Rep 21(3):141-144, 2013
  • C6. Kuğu S, Muslubaş IBS, Kandemir B, Özertürk Y. Göz içi cerrahiye bağlı suprakoroidal kanama gelişen olgularımız. Türkiye Klinikleri Journal of Ophthalmol 22(3):205-210, 2013
  • C7. Özbaş M, Kuğu S, Yılmaz İ, Erdogan G, Erol MK, Kandemir B. Psödoeksfoliasyon sendromlu gözlerin Heidelberg Retinal Tomografi ile değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi 9(3):126-130, 2013
  • C8. Kuğu S. Glokomda Lazer Uygulamaları:Diğer Lazer Uygulamaları. Glokom-Katarakt 6:özel sayı :82-85, 2011
  • C9. Kartal B, Kandemir B, Dib NE, Kuğu S, Set T, Akmaz B, Keleş S, Altınkaynak H, Özertürk Y. Silikon keratopatisinde penetran keratoplasti sonuçları ve silikonun greft sağkalımına etkisi. MN Oftalmoloji. 21: 3-, 2014
  • C10. Karadağ O, Özdil SE, Kuğu S, Çömez AT, Doğan OK. Usher sendromlu iki kız kardeş. Türk Oftalmololi Gazetesi 38:346-349, 2008
  • C11. Kuğu S, Kandemir B, Değer A, Erdoğan MG, Doğan OK. Yüksek cerrahi başarısızlık riski olan glokomlu hastalarda Mitomisin C kullanılarak yapılan trabekülektomi sonuçlarımız. Glokom-Katarakt 2:175-179,2007
  • C12. Kuğu S, Uslu BU, Kandemir B, Oğuz ET, Doğan OK. Fakoemulsifikasyon ve göz içi lensi implantasyonunda topikal anestezi. Türk Oftalmololi Gazetesi 36:28-31, 2006
  • C13. Erdoğan MG, Kuğu S, Oguz ET, Dogan OK. Penetran keratoplasti ile birlikte ön kamera göz içi lensi çıkarımı ve skleral tespitli arka kamera göz içi lensi implantasyonu. Türk Oftalmololi Gazetesi 35:100-103, 2005
  • C14. Değer A, Kuğu S, Oğuz ET, Arsan AK, Doğan OK. Psödoeksfoliasyonlu gözlerde fakoemulsifikasyon komplikasyonları. Türk Oftalmololi Gazetesi 33:164-167, 2004
  • C15. Kuğu S, Oğuz ET, Külekçi Z, Arsan AK, Doğan OK. Çocuklarda skleral tespitli arka kamera göz içi lensi implantasyonu. Türk Oftalmololi Gazetesi 32:404-408, 2002
  • C16. Kuğu S, Gücükoğlu A, Gözüm N. Pediatrik (çocukluk çağı) katarakt cerrahi yöntemleri. Türk Oftalmololi Gazetesi 26:107-113, 1996
  • C17. Altuğ M, Kuğu S, Özgün C, Perente İ, Öngör E. Arka segmenti ilgilendiren delici göz yaralanmalarımızın epidemiyolojik ve sosyal özelliklerinin incelenmesi. Türk Oftalmololi Gazetesi 26:100-106, 1996
  • C18. Kuğu S, Ay GM, Bilgin LK. Kronik blefaritli olgularda tedavi yaklaşımı. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:375-380, 1995
  • C19. Altuğ M, Kuğu S, Bilgin LK. Dakriosistit olgularımızda bakteriyolojik araştırma. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:434-436, 1995
  • C20. Kuğu S, Bilgin LK. Keratokonuslu olgularda korneal topografi ve kontakt lens uygulamaları. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:375-380, 1995
  • C21. Yılmaz A, Kuğu S, Özgün C, Öngör E. Çocuklarda delici göz yaralanmalarında görme prognozu. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:252-257, 1995
  • C22. Altuğ M, Kuğu S, Özgün C, Gücükoğlu A. Trans skleral fiksasyonlu arka kamara lens implantasyonu ile ön kamara implantasyonu sonuçlarımız. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:265-268, 1995
  • C23. Kuğu S, Peksayar G. Koroidal malign melanom tedavisinde proton iyon radyasyonu:Erken sonuçlar. Türk Oftalmololi Gazetesi 25:206-210, 1995

 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler
  • D1. Genç S, Kuğu S, Çallı Ü, Kandemir B, Demir A, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “GİL Dislokasyonu Gelişen Olgularda Risk Faktörleri ve Tedavisi”, 164 pp., Antalya, Türkiye, 06/10 Kasım 2013
  • D2. Kuğu S. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Derin Anterior Lameller Keratoplastide GLOKOM Risk Faktörleri”, 165 pp., Antalya, Türkiye, 06/10 Kasım 2013
  • D3. Genç S, Çakır Hanefi, Kuğu S, Yavuz L, Cabi C, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Refraktif Excimer Lazer Cerrahisi Sonrasında Gelişen Korneal Ektazi Olgularında Korneal Cross-linking Uygulaması Sonuçları”, 113 pp., Antalya, Türkiye, 17-22 Ekim 2012
  • D4. Gürtürk AY, Kaymak NZ, Yılmaz AC, Kuğu S, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Wolfram Sendrom’lu İki Kardeş:Olgu Sunumu”, 211 pp., Antalya, Türkiye, 17-22 Ekim 2012
  • D5. Genç S, Çakır Hanefi, Kuğu S, Yavuz L, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Keratokonus Hastalarında Gerçekleştirilen Katarakt Cerrahisi Görsel Sonuçlarımız”, 226 pp., Antalya, Türkiye, 17-22 Ekim 2012
  • D6. Zorlutuna N, Kaplan AT, Öztürk Y, Kuğu S, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Grönblad Strandberg Sendromu:Olgu Sunumu”, 247-248 pp., Antalya, Türkiye, 17-22 Ekim 2012
  • D7. Kuğu S, Tutaş N, Kandemir B, Genç S, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Keratoplasti Sonrası Gelişen Glokomda Tedavi”, 92 pp., Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011
  • D8. Kuğu S, Kandemir B, Zorlutuna Z, Genç S, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Neovaskuler Glokom Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab, Panretinal Fotokoagulasyon ve Ahmed Glokom Valf İmplantasyonu”, 253 pp., Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011
  • D9. Kandemir B, Sayman IB, Kuğu S, Kaplan AT, Özertürk Y. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Fakik Göz İçi Lenslerinin Uzun Dönem Komplikasyonları”, 315 pp., Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011
  • D10. Cabi C, Yavuz L, Kuğu S. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Diabetik Retinopatili Hastalarda Fakoemulsifikasyon Sonrası Makuler Ödemin Vizyona Etkisi ve Fakoemulsifikasyon Olmuş Normal Hastalarla Karşılaştırılması”, 490 pp., Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011
  • D11. Kuğu S, Kaymak N, Sayman IB, Kandemir B, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Katarakt Cerrahisi Sırasında Arka Kapsül Perforasyonu Gelişen Hastalarımızda Optik Capture Yöntemi ile Göz İçi Lensi Yerleştirilmesi Sonuçlarımız”, 353 pp., Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010
  • D12. Sayman IB, Kuğu S, Kaymak N, Kandemir B, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Katarakt Cerrahisi Sırasında Gelişen Suprakoroidal Kanama Olgularımız”, 267 pp., Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010
  • D13. Kaymak NZ, Kandemir B, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti Endikasyonları”, 162 pp., Antalya, Türkiye, 11-15 Kasım 2009
  • D14. Özkan S, Kaymak NZ, Kandemir B, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Vortex Keratopati (Kornea Verticillata):Olgu Sunumu”, 307 pp., Antalya, Türkiye, 11-15 Kasım 2009
  • D15. Karadağ O, Kandemir B, Erdoğan B, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Korneal İncelme ve Perforasyonlarda Tektonik Keratoplasti”, 126 pp., Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008
  • D16. Kandemir B, Günaydın NT, Kuğu S, Özbaş M, Selvi C, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tektonik Amaçlı Keratoplastilerde Donör Kornea Olarak Elektif Ameliyatlardan Elde Edilen Keratokonuslu Korneaların Kullanılması”, 127 pp., Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008
  • D17. Kuğu S, Kandemir B, Özbaş M, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Neovaskuler Glokomda İntravitreal Bevacizumab Sonrası Mitomisin C’li Trabekulektomi Erken Dönem Sonuçlarımız”, 374 pp., Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008
  • D18. Günaydın NT, Özbaş M, Kuğu S, Kandemir B, Selvi C, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tek Taraflı Psödoeksfolyasyon Sendromu(PES) Olan Olgularda Her İki Gözün Heidelberg Retinal Tomografi III (HRT III) ile Saptanan Ortalama Optik sinir Başı Topografik Değerlerinin Karşılaştırılması”, 386 pp., Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008
  • D19. Erbaşaran AV, Kandemir B, Karadağ O, Kaplan AT, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Lensi Uygulanmış Hastalarda Açıkta Kalmış Sütür Uçlarının Fasya Lata ile Örtülmesi”, 419 pp., Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008
  • D20. Erbaşaran AV, Kuğu S, Kandemir B, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfolyasyon Sendromulu Hastalarda Katarakt Cerrahisi Sonrası Endotel Değişiklikleri”, 145 pp., Antalya, Türkiye, 30 Ekim-2 Kasım 2007
  • D21. Kuğu S, Kartal B, Erdoğan MG, Kandemir B, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Seton Cerrahisi Sonrası Ortaya Çıkan Komplikasyonların Değerlendirilmesi”, 170 pp., Antalya, Türkiye, 30 Ekim-2 Kasım 2007
  • D22. Kızıldağ E, Kandemir B, Kuğu S, Özgür ÖR, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti Sonrası Gelişen Yüksek Astigmatizmanın Wedge Rezeksiyon Yöntemi ile Düzeltilmesi”, 226 pp., Antalya, Türkiye, 30 Ekim-2 Kasım 2007
  • D23. Kandemir B, Kızıldağ E, Akçay L, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Periferal Korneal Perforasyon Alanının Korneal Yama ile Tamiri”, 226-227 pp., Antalya, Türkiye, 30 Ekim-2 Kasım 2007
  • D24. Kuğu S, Kandemir B, Kartal B, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tedaviye Dirençli Glokom Olgularında Ahmed Glokom Valve Uygulaması Sonuçları”, 83 pp., Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2006
  • D25. Karadağ O, Kandemir B, Oğuz ET, Ateş Z, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Derin Ön Lameller Keratoplasti Sonuçlarımız”, 88 pp., Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2006
  • D26. Kandemir B, Kartal B, Oğuz ET, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Pellucid Marjinal Dejenerasyonlu Hastalarda Hilal Şeklinde Lameller Rezeksiyon Sonuçlarımız”, 91 pp., Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2006
  • D27. Taşkıran AÇ, Akçay L, Erdoğan V, Kandemir B, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Yüksek Miyopisi Olan Hastalarda katlanır Fakik Ön Kamara Göz İçi Lens İmplantasyonu”, 101 pp., Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2006
  • D28. Kartal B, Kuğu S, Akçay L, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Ahmed Glokom Valf İmplantasyonu İçin Uzun Skleral Tekniği”, 103 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Eylül 2005
  • D29. Kuğu S, Kartal B, Kandemir B, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti Sonrası Gelişen Glokom Tedavisinde Mitomisin C’li Trabekulektomi ile Ahmed Glokom Valf Etkinliğinin Karşılaştırılması”, 103-104 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Eylül 2005
  • D30. Çömez AT, Kuğu S, Karadağ O, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfoliyasyon Sendromu Olan ve Olmayan Gözlerde Fakoemulsifikasyon Sonrası Göz İçi Basıncındaki Değişim”, 188 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Eylül 2005
  • D31. Karadağ O, Kuğu S, Çömez AT, Kartal B, Kandemir B, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti Sonrası Gelişen Glokomda Mitomisin C Uygulaması”, 188 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Eylül 2005
  • D32. Erdoğan B, Kuğu S, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kombine katarakt glokom cerrahisinde Göz İçi basıncı Kontrolü Bakımından Ekstrakapsüler Tekniğin Fakoemulsifikasyon Tekniği ile Karşılaştırılması”, 202 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Eylül 2005
  • D33. Kuğu S, Kandemir B, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Trabekulektomi Yapılmış Gözlerde Fakoemulsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonunun Göz İçi Basıncına Etkisi”, 182 pp., Antalya, Türkiye, 9-13 Ekim 2004
  • D34. Kuğu S, Kandemir B, Erdoğan MG, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfoliyatif ve Primer Açık Açılı Glokomlu Olgularda Trabekulektominin Uzun Dönem Göz İçi Basıncı Düşürücü Etkisi”, 182 pp., Antalya, Türkiye, 9-13 Ekim 2004
  • D35. Erdoğan MG, Kuğu S, Kandemir B, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Dorzolamid %2/ Timolol %0.5 Kombinasyonu ile Travaprost %0.004’un Primer Açık Açılı Glokomlu Hastaların Gün İçi Göz İçi Basıncı Değişimleri Üzerine Etkileri ”, 185 pp., Antalya, Türkiye, 9-13 Ekim 2004
  • D36. Kartal B, Kandemir B, Oğuz ET, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti Ameliyatı Sonrası Yüzükplasti Tekniği ile Yüksek Miyopi ve Anizometropinin Düzeltilmesi”, 280 pp., Antalya, Türkiye, 9-13 Ekim 2004
  • D37. Aydın ÖK, Kuğu S, Akçay L, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 1. Mart Sempozyumu dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 1. Mart Sempozyumu” Serbest bildiri özetleri kitapçığındaki “Dirençli Glokom Olgularında Ahmed Glokom Valf İmplantasyonu”, Diyarbakır, Türkiye, 12-14 Mart 2004
  • D38. Erdoğan MG, Kuğu S, Özbaş M, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 1. Mart Sempozyumu dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 1. Mart Sempozyumu” Serbest bildiri özetleri kitapçığındaki “Primer Açık Açılı Glokomlu ve Psödoeksfoliyatif Glokomlu Olguların İlk Görme Alanlarının Karşılaştırılması”, Diyarbakır, Türkiye, 12-14 Mart 2004
  • D39. Özkurt Y, Oral Y, Değer A, Kuğu S, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfoliasyon Sendromlu Katarakt Olgularında Kapsül Germe Halkası Kullanımı”, 95 pp., İstanbul, Türkiye, 4-8 Ekim 2003
  • D40. Kuğu S, Yıldız K, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Trabekulektomi ve Derin Sklerektomi Yapılan Olguların Tanı Dağılımı”, 201 pp., İstanbul, Türkiye, 4-8 Ekim 2003
  • D41. Değer A, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Fakik Psödoeksfoliyatif Glokomlu Hastalarda Derin Sklerektomi ve Mitomisin C’li Trabekulektominin Karşılaştırılması”, 206-207 pp., İstanbul, Türkiye, 4-8 Ekim 2003
  • D42. Erdoğan MG, Kuğu S, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Trabekulektomide Serbestleştirilebilir Sütür”, 216 pp., İstanbul, Türkiye, 4-8 Ekim 2003
  • D43. Değer A, Kuğu S, Oğuz ET, Arsan AK, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfoliasyonlu Gözlerde Fakoemulsifikasyon”, 58-59 pp., İstanbul, Türkiye, 5-9 Ekim 2002
  • D44. Kuğu S, Erdoğan MG, Arsan AK, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Psödoeksfoliasyonlu Olgularda Derin Sklerektomi”, 88 pp., İstanbul, Türkiye, 5-9 Ekim 2002
  • D45. Erdoğan MG, Kuğu S, Arsan AK, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Penetran Keratoplasti ile Birlikte Ön Kamara Göz İçi Lensi Çıkarımı ve Skleral Tespitli Arka Kamara Göz İçi Lensi İmplantasyonu”, 163 pp., İstanbul, Türkiye, 5-9 Ekim 2002
  • D46. Karaman A, Kuğu S, Oğuz ET, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Normal Göz İçi Basıncı Olan Gözler ile Oküler Hipertansiyonlu Gözlerde Santral Kornea Kalınlığı”, 190 pp., İstanbul, Türkiye, 5-9 Ekim 2002
  • D47. Kuğu S, Şalkacı O, Oğuz ET, Arsan AK, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği XXII. Kış Sempozyumu dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXII. Kış Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki “Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonrası Arka Kapsül Kesifliği Gelişimi”, 10 pp., Bursa, Türkiye, 20-21 Ocak 2001
  • D48. Kuğu S, Külekçi Z, Oğuz ET, Arsan AK, Doğan ÖK. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Arka Kamara Göz İçi Lensi İmplantasyonu”, 74 pp., Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 4 Ekim 2000
  • D49. Kuğu S, Farazande HRA, İzgi B, Rozanes İ, Türker G. Türk Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Primer Açık Açılı Glokomda Timolo ve Betaxolol’ün Retrobulber Kan Akımına Etkisi”, 546-550 pp., Antalya, Türkiye, 14-18 Eylül 1996
  • D50. Kuğu S, Bilgin LK. Türk Oftalmoloji Derneği 4. Ulusal Medikal Kontakt Lens Kongresi dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği 4. Ulusal Medikal Kontakt Lens Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Keratokonuslu Olgularda Korneal Topografi ve Kontakt Lens Uygulamaları”, 15 pp., Nevşehir, Türkiye, 13-15 Haziran 1996
  • D51. Altuğ M, Kuğu S, Özgün C. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Transskleral Fiksasyonlu Arka Kamara Lens İmplantasyonu ile Ön Kamara Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız”, 31 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Ekim 1995
  • D52. Kuğu S, Uslu T, Tutkun İT, İzgi B, Urgancıoğlu M. V. Ulusal Behçet Kongresi konferansı dahilinde “V. Ulusal Behçet Kongresi” bildiri özet kitapçığındaki “Üveitli Behçet Hastalarında Bilgisayarlı Görme Alanı”, 9 pp., İstanbul, Türkiye, 14-15 Aralık 1995
  • D53. Kuğu S, Gözüm N, Gücükoğlu A. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Konjenital Katarakt Tedavisinde Pars Plana Lensektomi ve Ön Vitrektomi Cerrahisi”, 38 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Ekim 1995
  • D54. Yılmaz A, Kuğu S, Özgün C, Ercan Öngör. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda Delici Göz Yaralanmalarında Görme Prognozu”, 67 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Ekim 1995
  • D55. Yılmaz A, Faranzade H, Kuğu S, Nur Kır. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Skleral Çevreleme Sonrasında Oküler Kan Akımındaki Değişiklikler”, 79 pp., Antalya, Türkiye, 17-21 Ekim 1995
  • D56. Kuğu S, Çakır M, Gözüm N, Gücükoğlu A. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Vitreus Kayıplı Gözlerde Geç Dönem Görme”, 198-200 pp., Antalya, Türkiye, 18-23 Ekim 1994